Печатният ни вестник се преформатира в ново електронно издание

Печатният ни вестник се преформатира в ново електронно издание

Максим МОМЧИЛОВ

Започна излизането на първия ни сайт Sunny-press.com Вярно е, че пиша отпреди във вестника 33 години, а сега започваме в сайта.Пиша,че пиша.Мислено виждам как пиша,че пиша,а мога да видя и как се виждам,че пиша.Спомням си,че съм писал вече и виждам как съм писал.И виждам как си спомням,че се виждам да си спомням как се виждам да си спомням, че съм писал и пиша,че си спомням,че вече съм виждал как пиша,че пиша и че пишех,че пиша. И мога да си представя как пиша,че вече съм писал как си представям,че пиша,че съм писал,че си представям,че пиша как се виждам да пиша,че пиша.Но ако досега това бе само в хартия, от днес написаното ще става електронно.

Печатният текст е от “Графографът” на Салвадор Елисондо.Той не се отнася пряко до журналистиката, но когато човек в продължение на повече от 33 години се занимава с публицистика неусетно придобива “мислеността” на героя на Елисендо.

Вероятно това се отнася и за десетките, а в определени периоди и стотици автори, намерили поле за изява на страниците на вестника за времето от брой 1 на “Черноморски глас”, излязъл на 4 юли 1961, и настоящият брой 2086 на “Слънчев бряг прес”- негов първоприемник от 25 април 2002.

Вестникът навлиза в годината, когато ще навърши 60 години.Потребността от общуване с пресата си остава, но електронното ни издание ще бъде съществено различно.За да се контактува с електронното слово обаче на човек са нужни не само грамотност, а и утвърдени навици на отразяване, произтичащи от определена степен на интелектуално развитие, склонност към размисъл, съждения, за да се следи логиката на електронния текст.

Този текст предполага съсредоточеност, собствени интелектуални усилия, мисловно и емоционално съпричастие , за да бъде разбрано, осмислено, прието или отхвърлено съдържание на публикуваното в сайта, бил той политик, общински служител,бизнесмен, интелектуалец,пенсионер,студент или ученик.

Иска ни се да вярваме,че така ще бъде и вбъдеще,в годините,трасиращи пътя към 60-годишнината на печатния несебърски вестник и на различното ново електронно издание.Иначе, и занапред допълваното издание ще продължи да се променя,оставайки същият,спазвайки кредото: „Никому в угода,на никого напук”.