Преименуването на град Месемврия в град Несебър в Царство България никога не е било чествано официално

          Преименуването на град Месемврия  в град Несебър в Царство България  никога не е било чествано официално

         На коя дата е бележитата дата на Несебър – 1930 г.,19 май 1934 г., 23 май 1934 г., 9 август 1934 или 14 август 1934

         Погледнеш ли Заповед №2820, съгласно указ №7 от 23 май 1934 г., ще попаднеш на министъра, че: ….определям нови наименования на населените места в Царството, указани в тук приложените списъци, които съставляват неразделната част от настоящата ми заповед.

         Министърът на заповедта от Министерството на вътрешните работи и народното здраве е подписан от Петър Мидилев на 9 август 1934 г. Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник”,бр.109/14 август 1934 г.

         Широко разпространен е митът, че преименуването е заслуга на правителството на министър-председателя Кимон Георгиев, дошло на власт на 19 май 1934 г. Вярно е, че заповедите са подписани от министъра на Министерството на вътрешните работи и народното здраве Петър Мидилев, но подготовката на този процес е започнала много по-рано. Какво се случва в Несебър? На 14 август 1934 г. град Месемврия е преименуван на град Несебър.От 12.05.1934 до м.юни 1934 г. Христо Харизанов е освободен като председател на Тричленната комисия в Месемврия, а от 20.11.1934 до 15 юли 1936 г. Христо Христов е назначен за кмет, а градът вече носи името Несебър. *

         Вписването на Несебър на 14 август 1934 не се е състояло церемониално, а представената заповед е в екземпляр единствен.
_________________________________________________________________________
* Новият кабинет предприема незабавни действия: Търновската конституция е отменена, Парламентът е разпуснат, общинското самоуправление е ликвидирано.
На 13 юни 1934 г. е издадена Наредба-закон, с която всички политически партии и организации се забраняват, а имуществото им се конфискува.Наредбата влиза в сила на следващия ден.
Изпълнителната власт ще се осъществява посредством правителствени декрети със законова сила.