Реклама

          Ценова листа за информационно-медийни и печатни услуги в и чрез редакцията на вестник „Слънчев бряг прес”,ул.”Христо Ботев” №2,ПК №39,е-маil: sunnypress@abv.bg

1.Формат на вестника …………………………………………………………………А3
2.Обем …………………………………………………………………………………8 /12/ стр.
3.Черно-бяла реклама за 1 кв.см.:
-1 стр. ……………………………………………………………………………………  2,50 лв
-вътрешна страница ……………………………………………………………  0,90 лв
-последна страница ……………………………………………………………  1,20 лв
4.Вложки………………………………………………………………………………  0,10/бр.
5.Отстъпки-за цяла страница -1030 кв.см ………………………… 40%
-за ½ страница……………………………………………………………………… 30%
-за 5 рекламни карета с еднакъв текст……………………………… 20%
-за 10……………………………………………………………………………………… 30%

Ден за разпространение на вестника сряда.

          Цените са в сила от 01.01.2021

        Сумата за поръчаната реклама /проформа фактура/ се превежда предварително по Банков път.