НИНКН е актуализирал заданието за изработка на Плана за опазване и управление на „Старинен град Несебър“

         В Министерството на културата се проведе заседание на Междуведомствената комисия и на Експертната работна група към нея за „Старинен град Несебър“.

         Министърът на културата Кръстю Кръстев председателстваше заседанието, а сред участниците бяха зам.-министрите на културата Амелия Гешева и арх. Чавдар Георгиев; директорът на дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ Екатерина Джумалиева, директорът на Националния институт за недвижимото културно наследство арх. Петър Петров, д-р Найден Прахов, директор на Центъра за подводна археология, представители на Община Несебър, представители на МРРБ, МОСВ, МВнР и МТС, архитекти, археолози, експерти и други членове на комисията и групата.

         По време на срещата бяха обсъдени текущото състояние на „Старинен град Несебър“ и напредъкът по работата по Плана за опазване и управление на града.

         Министър Кръстев сподели, че благодарение на многото положени общи усилия от страна на различни институции, включително от Министерство на културата, „Старинен град Несебър“ не е в списъка на ЮНЕСКО за градовете в риск. „Мисията ни в Париж, по време на генералната конференция в Централата на ЮНЕСКО, беше успешна, но има още много работа, която да се свърши“, подчерта министърът на културата. Той бе категоричен, че сега е необходимо да се работи за оформянето на цялостната визия за „Старинен град Несебър“, за да се подчертае неговата изключителна световна стойност, да се насърчи целогодишният културен туризъм, при отчитане на факта, че градът е функционираща недвижима културна ценност със своите жители. „Ключовите моменти са разработване, одобряване и прилагане на Плана за опазване и управление на този уникален град“ – сподели министър Кръстев.

         Заместник-министър Чавдар Георгиев посочи, че експертите от НИНКН са направили актуализация на заданието за изработка на Плана за опазване и управление на града. Той отбеляза, че създаването на визията на „Старинен град Несебър“ е възможно само с активното участие на общината на града. От своя страна заместник-министър Гешева пожела на следващата сесия на ЮНЕСКО да се говори за вече конкретните извършени дейности по отношение на „Старинен град Несебър“. По думите ѝ след срещата в Рияд на 45-ата разширена сесия на ЮНЕСКО, както и в централата на ЮНЕСКО, има изразена готовност за подкрепа и експертна помощ при изработването на Плана за управление.

         Припомняме, че по време на предишно заседание през юни 2023 г. Междуведомствената комисия и Експертната работна група към нея се запозна с докладите на ИКОМОС, със Стратегията за културно наследство на Община Несебър, с резултатите от проведената териториална програма на НИНКН и последните проучвания на състоянието на наследството в „Старинен град Несебър“. Също така Междуведомствената комисия и Експертната работна група към нея подкрепи разработената „Стратегия за културно наследство на Община Несебър“ за периода 2023 г. – 2032 г., както и предложението на Министерство на културата проектът на Плана за опазване и управление за „Старинен град Несебър“ да бъде възложен на НИНКН.

         А през юли 2023 г. министърът на културата Кръстю Кръстев проведе работна среща с кмета на Несебър Николай Димитров, по време на която двамата обсъдиха конкретните стъпки, които ще бъдат предприети от страна на държавата и на Общината за бъдещото опазване и развитие на Старинен град Несебър, включително и Плана за опазване и управление на града. Тогава кметът представи готови инвестиционни проекти на Общината, на ключови обекти в град Несебър, който е част от световното културно наследство.