Разпратена е покана за проектодневният ред в Общинския съвет

         Председателят на Общинския съвет – Несебър Върбан Кръстев е разпратил покана до общинските съветници за заседание на местния парламент в Заседателната зала на община Несебър, а в проектодневния ред има 22 точки за 28 юни.

         Точка 1 е провеждане на музикален технофестивал, а втора е за отчет за дейността на Общински съвет-Несебър и постоянните комисии към него за периода от м. януари 2024 г. до м. юни 2024 г.

         Точка 5 е за предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОД МВР – Бургас, за нуждите на РУ – Несебър, а точка 6 е за окончателен годишен план на бюджет 2023 г. и отчет на бюджета за 2023 г. на община Несебър.