Избраха за кмет в с.Баня

         Николай Пандазиев от пп „Съюз на свободните демократи” е избран за кмет на село Баня на частичните избори. От всичките гласували 119, за Николай Падзиев са гласували 71/59,66 % * от имащите право на глас. За Емил Огледалов от пп „Български социалдемократи” гласувалите са 48/40,34 %.

         Преди това с решение № 243/29.01.2024 Общинската избирателна комисия/ОбИК/ – Несебър предсрочно прекрати на пълномощията на кмет на кметство с. Баня Николай Пандазиев.

         ОбИК – Несебър намира, че настоящият кмет на с. Баня не е предприел предписаните в закона действия за освобождаването му като управител на еднолично дружество с ограничена отговорност „ТИ-АМО“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас в преклузивния едномесечен срок по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, който е изтекъл на 09.12.2023 г., като в същия срок и не е уведомил за това председателя на Общински съвет – Несебър и ОбИК – Несебър.

         Съобразно чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА пълномощията на кмет се прекратяват предсрочно при неизпълнение на задължението му по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА, а именно – да предприеме в установения от цитираната разпоредба едномесечен срок действия по освобождаване му като управител на търговско дружество и да уведоми ОбИК – Несебър и председателя на общинския съвет за това.

         Поради тази причина и ОбИК – Несебър намираше, че са налице законовите предпоставки Николай Пандазиев да бъде освободен като кмет на кметство с. Баня, общ. Несебър, обл. Бургас.

         С оглед изложеното и на основание чл. 42, ал. 3 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА ОбИК – Несебър реши прекратява предсрочно пълномощията на Николай Пандазиев като кмет на кметство с. Баня, община Несебър, област Бургас.

         На първия тур на 29.10.2023 кандидатът за кмет от пп „Български социалдемократи” Емил Огледалов спечели 55 гл./44,53 %, Николай Пандазиев от пп „Съюз на свободните демократи” спечели 44 гл./35,48 %, а Росица Ракова – независим кандидат за кмет спечели 25 гл./20,16 %.

         На втория тур на 05.11.2023 Николай Пандазиев получи 59 гл/52,68 %, а Емил Огледалов придоби 53 гл./47,32 %.