Представителите на партиите в Несебър се споразумяха

         В приемната зала на кмета на Община Несебър се проведоха консултациите за определяне общия брой членове на секционна избирателна комисия и за разпределение на местата в ръководствата на СИК, между партиите и коалициите в Община Несебър за частичен избор за кмет на кметство с. Баня, община Несебър, на 23 юни 2024 г.

         Общинската избирателна комисия /ОбИК/– Несебър реши, че определя общия брой на членовете в секционните избирателни комисии образувани на територията на община Несебър /без ПСИК/ за частичен избор за кмет на кметство с. Баня, община Несебър, на 23 юни 2024 г., в зависимост от броя на избирателите общият брой членове на СИК – 6 бр., в т. ч. председател, зам. председател и секретар. ОбИК утвърждава разпределение на местата в СИК и местата в ръководствата, а именно: места за всички членове на СИК /без ПСИК/, съгласно Решение № 3289-МИ/ 13.05 2024 г. год., както следва: БРОЙ СЕКЦИИ: 1, ОБЩ БРОЙ членове на СИК-6, КП„ГЕРБ-СДС“- 1място;КП „Продължаваме Промяната – Демократична България“- 1 място;ПП „ДПС“ -1място;ПП „Възраждане“-1 място;КП „БСП за България“ – 1място;ПП „Има такъв народ“ – 1място;

         Разпределението на местата в ръководствата на СИК е за: ОБЩ БРОЙ-3, в това число председател, зам.председател и секретар, КП „Продължаваме Промяната“-1 място;КП „ГЕРБ-СДС“-1място,ПП „ДПС-1място.