Определиха мястото за частичния избор в с.Баня

         Определиха мястото, където се помещава и работи Общинска избирателна комисия – Несебър /ОбИК/в изборите за кмет на кметство с. Баня насрочени за 23 юни 2024 год.

         Предвид необходимостта от определяне мястото, където се помещава и работи ОбИК – Несебър в изборите кмет на кметство с. Баня насрочени за 23 юни 2024 год. назначена с Решение № 2204-МИ/ 04.09.2023 год. на Централната избирателна комисия, ще приема своите решения, и на основание чл.87, ал.1, т. 1 от Изборния кодекс, ОбИК– Несебър реши, че определя следния адрес, на който ще се помещава и работи Общинска избирателна комисия – Несебър: гр. Несебър, ул. „Еделвайс“ № 10, ет.1, заседателна зала.

         На същото място е и за работно време на ОбИК – Несебър. Работното време на ОбИК – Несебър с граждани и представители на политически партии, коалиции и инициативни комитети: всеки ден от 9:00 до 16:00 ч., в това число събота и неделя, като на 23.05.2024 год. –последният ден за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети за участието в изборите за кмет на кметства с. Баня и 28.05.2024 год. – последният ден за регистрация на кандидатски листи за кмет на кметства с. Баня, работното време на ОбИК – Несебър с граждани и представители на политически партии, коалиции и инициативни комитети е от 9.00 до 17.00 ч.

         Определен е и начина и мястото на обявяване на приетите решения на ОбИК – Несебър.Определя решенията на ОбИК – Несебър, както и всички други документи, предвидени в Изборния кодекс, да бъдат поставяни на информационното табло, обособено на етаж 1 в сградата на Общинска администрация Несебър, в която се помещава комисията, с адрес: гр.Несебър, ул.Еделвайс № 10.

         Определя ОбИК – Несебър да публикува на собствена и нтернет страница взетите решения, пълните протоколи от проведени заседания, съобщения за провеждане на заседания и дневния ред, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния изборен район, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата си комисията публикува и всички публични регистри, водени от нея, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.