И пп „Съюз на свободните демократи” – Несебър се регистрира на частичните избори за кмет на кметство с.Баня

         Постъпило е заявление за регистрация за участие частични изборите за кмет на кметство с.Баня, които ще се проведат на 23 юни 2024, от пп „Съюз на свободните демократи”, представлявана от Р. М. К. , в качеството му на председател, чрез пълномощника Г. М. М..

         След запознаване със заявлението, приложените към него документи и направена служебна справка в сайта на ЦИК, от която е видно, че с Решение № 3295-МИ/14.05.2024 ЦИК е регистрирала партия „Съюз на свободните демократи” за участие в частични изборите за кмет на кметство с.Баня Община Несебър 23 юни 2024.

         ОИК – Несебър констатира, че са изпълнени изискванията на чл. 147 ал. 1 – 5 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ/05.09.2023 год. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в частични изборите за кмет на кметство с.Баня Община Несебър 23 юни 2024. С тази констатация бе регистрирана пп „Съюза на свободните демократи” за участие в частични изборите за кмет на кметство с.Баня Община Несебър 23 юни 2024.