За покриване на разходите на международен турнир

         По предложение на Николай Димитров – кмет на община Несебър отпуснаха субсидия на СК „Бушидо“ – Несебър, за провеждане на Международен турнир по карате „Купа Черно море“.Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие решение №102.

         На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.133 от Закона за физическо възпитание и спорта и при спазване на разпоредбите на чл.20 от Закона за държавните помощи, Общински съвет – Несебър отпусна целеви средства за неикономическа дейност в размер на 3 000 лв. на Спортен клуб „Бушидо Несебър“ – Несебър, за покриване на разходи по провеждане на Международен турнир по карате „Купа Черно море“.