За неикономическа дейност в размер на 8 000 лв

         По предложение на Николай Димитров – кмет на община Несебър отпуснаха на субсидия на „Клуб по спортни танци“- Несебър за провеждане на Международен турнир по спортни танци „Купа Несебър“.Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие решение №103.

         Решението е на основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.133 от Закона за физическо възпитание и спорта и при спазване на разпоредбите на чл.20 от Закона за държавните помощи, а Общинският съвет – Несебър отпусна целеви средства за неикономическа дейност в размер на 8 000 лв. на „Клуб по спортни танци“ – Несебър за покриване на разходи по провеждане на Международен турнир по спортни танци „Купа Несебър“.

         Средствата да се осигурят от бюджета на общината за 2024 г. от Дейност 714 Спорт и спортни бази, §4500.