Преди акваторията в несебърския залив

         По предложение на Николай Димитров – кмет на община Несебър отпуснаха на финансови средства на Българската федерация по подводни спортове, за провеждане на Държавно първенство по подводен риболов – 2024 г. в гр. Несебър.Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие решение №104.

         На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.133 от Закона за физическо възпитание и спорта и при спазване на разпоредбите на чл.20 от Закона за държавните помощи, Общинският съвет – Несебър отпусна целеви средства за неикономическа дейност в размер на 8 000 лв. на Българската федерация по подводни спортове за покриване на разходи по провеждане на Държавното първенство по подводен риболов, което ще се проведе в акваторията на град Несебър в периода 05.09-08.09.2024 г.