С единодушно решение

         Общинският съвет с 21 гл. „за“ от гласували 21 общински съветници прие решение №96.На основание чл.26а от Закона за народните читалища и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет -Несебър утвърди културни календари на читалищата в Община Несебър за 2024 г. както следва:

         НЧ „Яна Лъскова 1905“ – Несебър, НЧ „Зора – 1928“ – Оризаре, НЧ „Пробуда – 1938“ – Свети Влас, НЧ „Саморазвитие – 1950“ – Тънково, НЧ „Гоце Делчев – 1943“ – Равда, НЧ „Изгрев 1927“ – Обзор, НЧ „Светлина 1928“ – Гюльовца, НЧ „Светлина 1928“ – Кошарица, НЧ „Пробуда 2016“ – Баня, НЧ „Месемврия – 2015“ – Несебър.