Планетата Несебър

         Господ е ходил по несебърската земя, но и ще отлети

         Погледната от Космоса Планетата Несебър може да изглежда и по този начин. Чист безконечен пясъчен плаж, прозрачно чисто море и над всичко е извисения хотел „Бургас”.Наистина всичко изглежда идеално.

         Гледката обаче не е въображаема и повествованието не е легенда, създаваща действителност. И тогава Господ е ходил по несебърската земята и хората се срещали с него, в която злото се наказва и доброто се възнаграждава, в която има равновесие между човешкото поведение. Конструиран е един несебърски свят-идеал, въплъщаващ определена идея за справедливост, т.е. и тук да е без настоящия парламент, и без наложен служебен премиер. Но те пак ще съществуват.

         Въпреки това, Господ отново ще отлети, а хората тук в Планетата Несебър през летния сезон ще продължават да я преоткриват и всичко, което го заобикаля.