Ще гласуват за издръжка на двама полски полицаи в Несебър

         По предложение на Николай Димитров – кмет на община Несебър общинските съветници ще гласуват за разходи за издръжка на двама командировани полицаи от Република Полша по линия на обмен и европейско сътрудничество за периода 01.07.-31.08.2024 г.

         Поради това Общинският съвет – Несебър дава съгласие да се изразходят средства в размер до 9 000 лв. от дейност 239, Други дейности по вътрешната сигурност за поемане разходите по издръжка на двама командировани полицаи от Република Полша.