Премахват и добавят еднократната финансова помощ за настоящата 2024 г. в Несебър

         Отпуснатите средства достигат до 34 000 лв

         На три от сдруженията с нестопанска цел /СНЦ/, постоянната комисия по бюджет и финанси не е предложила еднократна финансова помощ за настоящата 2024 г., поради липсата на информация за дейност, която развиват в обществена полза.

         Премахването на СНЦ-тата са: „Вардарско слънце” – Несебър, представлявано от Емилия Каминская, „Движение на жените от община Несебър”- Несебър, представлявано от Димка Милушева и „Тракийско културно просветно дружество Петко Воевода”- Свети Влас, представлявано от Георги Стамов. И за трите сдружения не са изпълнели необходимите препоръки, дадени им от предходната година при извършен одит от страна на общинската администрация в Несебър

         От друга страна, по предложение на председателя на Общинския съвет – Несебър Върбан Кръстев е внесъл докладна записка за отпускане на финансова субсидия на спортните клубове от община Несебър за 2024 г.

         На това основание по чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.6 т.1 от Закона за физическото и спорта, Общинският съвет – Несебър дава съгласие да бъде отпусната целева финансова субсидия в общ размер от 29 000 лв за подпомагане физическата активност на територията на община Несебър. Отпуснатите средства са за: СНЦ „Тенис академия Несебър“ гр.Несебър ЕИК 205100793, представлявано от Мирослав Бесов за сумата в размер на 18 000 / 9 900/ лв. *, спортен клуб по кикбокс „Несебър“, ЕИК: 206650494, представлявано от Михаил Полименов – 10 000 лв., и СНЦ„Несебър яхт клуб“ ЕИК 147129437, представлявано от Карина Вангелова за сумата в размер на 4 000 /3 300/ лв.

         С допълнителна докладна записка председателят на Общинския съвет Върбан Кръстев предлага и за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Мартин Чернаев в размер на 5 000 лв.
* Сумите в скоби са от 2023 г.