Отпускат бюджетни средства за нуждите на Сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър

         По предложение на Върбан Кръстев – председател на Общинския съвет – Несебър съветниците ще отпуснат бюджетни средства за нуждите на сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на община Несебър.
І. На основание чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Несебър отпуска средства за нуждите на сдруженията с нестопанска цел развиващи дейности на територията на община Несебър, както следва:
1. На „Дружество на инвалидите Обзор”, ЕИК: 000707565, представлявано от Гинка Димитрова Тодорова – 5 000 /3 000/ лв. *

2. На СНЦ „БЧК – Филиал – Несебър”, ЕИК: 000703415, представлявано от Христо Генадиев Григоров – 9 000 /6 000/ лв.

3. На СНЦ „Тракийско дружество Несебър” – гр. Несебър, ЕИК: 176889845, представлявано от Виолета Никова Георгиева – 9 000 /6 000/ лв.

4. На „МКПББ Тодор Александров” – гр. Несебър, ЕИК: 176800202, представлявано от Иван Петров Бабев – 6 000 /3 000/ лв.

5. На „Общинска организация на съюза на инвалидите” – Несебър, ЕИК: 000707565, представлявано от Георги Димитров Колев – 7 000 /6 000/ лв.
6. На „Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и гръцки граждани Месамбрия” – гр. Несебър, ЕИК: 102785230, представлявано от Стефан Щерионов Щерионов – 3 000 лв.
7. На Демократичен съюз на жените – Несебър, ЕИК: 175881450, представлявано от Тодорка Щерионова Иванова – 3 000 /2 000/ лв.

8. На „Общински театър Димитър Еленов“ – гр. Несебър, ЕИК: 102216574, представлявано от Никола Василев Ефтимов – 25 000 /20 000/ лв.

9. На Ловно-рибарско сдружение „Балкан – 2012”, ЕИК: 176417556, представлявано от Георги Иванов Георгиев – 8 000 /7 000/ лв.

10. На „Сдружение на занаятчиите и творците в община Несебър“ – гр. Несебър, ЕИК: 176409424, представлявано от Надежда Боянова Трифонова – 6 000 /3 000/ лв.

11. На Дамски клуб – «Монро» гр. Обзор, ЕИК: 177028433, представлявано от Атанаска Петрова Белчинова – 5 000 /4 000/ лв.

12. На Сдружение „С Русия за вяра, единение и култура – Несебър“, ЕИК: 177005559, представлявано от Христо Иванов Николов – 2 000 /2 000/ лв.

13. На Общинска организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/, ЕИК: 121071877, представлявано от Златан Кирилов Стойков – 2 000 /2 000/ лв.

14. На Сдружение «Делфин Обзор» – гр. Обзор, ЕИК: 176924837, представлявано от Павел Янев Павлов – 4 000 /3 000/ лв.

15. На Сдружение с нестопанска цел «Терпсихора» гр. Свети Влас, ЕИК: 205005074, представлявано от Ленка Налбантовова – 3 000 /2 000/ лв.

16.На фондация „Валентин Кръстев” – Обзор, ЕИК : 177 381 636, представлявано от Янислава Великова Димитрова – 6 000 лв.

17. На Сдружение „Несебър АРТ“, ЕИК: 205918270, представлявано от Видка Липчева Иванова – 4 000 /3 000/ лв.

18. На Дружество на несебърските художници гр. Несебър, ЕИК: 102931653, представлявано от Румяна Иванова Йоргова – 2 000 /3 000/ лв.

19. На Сдружение „Контролен граждански блок“, ЕИК: 206062345, представлявано от Михаил Георгиев Полименов – 5 000 /3 000/ лв.

20. На Футболен клуб – ветерани гр. Обзор, ЕИК: 204960252, представлявано от Свилен Ангелов Иванов – 5 000 /2 000/ лв.

21. На Сдружение „Танцово студио Емоушън“, ЕИК: 206879692, представлявано от Красимира Димитрова Ангелова – 2 000 /2 000/ лв.

22. На СНЦ „Регионално сдружение на занаятчиите – Несебър” ЕИК: 175 633 373, представлявано от Стоян Златинов Златинов – 3 000 лв.

         II. Утвърждава се резервен фонд в размер на 6 000 /14 000/ лв. , с които средства могат да бъдат финансирани сдружения с нестопанска цел, развиващи дейност на територията на общината, извън посочените в т. I от 1 до 26, след изрично решение на Общински съвет-Несебър.

         III. Упълномощава кмета на общината да сключи договори за финансово подпомагане с посочените в точка първа сдружения, като в тях да бъде залегната клауза за реда и начина на възстановяване на отпуснатите средства, за които е установено неправомерното им разходване.
* Сумите в скоби са от 2023 г.