Завишават капацитета на Домашния социален патронаж

         Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие решение №29.

         На основание чл.21 ал.1 т.2 и т.6 във връзка с чл.54 от ЗМСМА, Общинският съвет – Несебър завишава капацитета на Домашен социален патронаж при управление „Социални грижи и услуги“ – гр. Несебър от 300 на 350 потребителя.Завишава и числеността на персонала на Домашен социален патронаж с 2 щатни бройки – щофьор и санитар-разносвач.