Актуализираха броя на таксиметровите автомобили в Несебър от 650 на 520

         Първоначално общинските съветници смятаха таксиметровите автомобили да спаднат от 650 на 500, но след това станаха 520. Уточняваме, че Общинският съвет с 20 гл. „за“ от гласували 20 общински съветници, прие решение №19, с което определи брой на таксиметровите автомобили, работещи на територията на общината през 2024 г. да станат 520 броя.

         На един превозвач ще се издава Разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за календарната 2024 г. за максимум 3 броя автомобили, включени в списъка към Удостоверението за регистрация;

         Определи се и минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за 2024 г., валидни за територията на община Несебър, а именно: минимална дневна тарифа за един километър пробег в размер на 2.50 лв и максимална дневна тарифа за един километър пробег в размер на 4.50 лв, и минимална нощна тарифа за един километър пробег в размер на 2.50 лв и максимална нощна тарифа в размер на 5.00 лв.