Приеха структурата на общинска администрация в община Несебър

         Малки коледарчета навестиха общинските съветници в зала „Мелсас“ преди провеждане на редовна сесията на Общинския съвет – Несебър. Младите и талантливи деца от детската градина „Калина Малина“ наричаха за здраве и благоденствие и изпълниха пространството с усмивки, музика и вълнуваща коледна енергия.

         Със своите вдъхновени изпълнения, децата предизвикаха много усмивки по лицата на присъстващите и създадоха коледно настроение в делничните дни. Спазвайки традицията, след края на изпълненията и пожеланията, общинските съветници дариха на коледарчетата лакомства.

         На третото редовно заседание на местния парламент председателят на Общинския съвет-Несебър Върбан Кръстев предостави на Кирил Киров – председател на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет да докладва първите 11 точки. Сн.1-5,

         В присъствие на кмета на община Несебър Николай Димитров и неговите двама заместник кмета Виктор Борисов и Иван Гургов, председателят на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия Христо Яръмов докладва следващите 10 точки. Костадин Нищелков – председател на Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда докладва по 7 точки, а председателят на Комисията по бюджет и финанси Благой Филипов докладва по 6 точки.

         Пейчо Колев – председател на Комисията по европейски фондове, национални и регионални програми и инвестиционна политика докладва по 2 точки, а Сотир Наумов – председател на Комисията по култура, туризъм, спорт, рекламна дейност и международно сътрудничество докладва по 1 точка, както и Вержиния Георгиева – председател на Комисията по образование, здравеопазване, вероизповедание и социални дейности също докладва по 1 точка.

         По точка 11 общинските съветниците с голяма болшинство гласуваха за приемането на структура на общинска администрация и за утвърждаване на план-сметките и определяне на годишния размер на такса „Битови отпадъци“ в община Несебър за 2023 г. По т.17 бе гласувано за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ, нуждаещите се с молби на граждани за отпускане на финансова помощ.