НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ С ОТЧЕТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СТАРИЯ НЕСЕБЪР ПРЕЗ МАНДАТ 2019-2023

         Старият Несебър е обявен за архитектурен резерват през 1956 година. През 1983г. е записан в Листата на културното наследство на ЮНЕСКО. Член е на Световната организация на градовете културно наследство със седалище в Канада.

         Община Несебър носи отговорността да съхранява историческите ценности, които притежава, затова ежегодно влага средства – собствени и привлечени по различни национални и европейски програми, в дейности по опазване на културното и археологическото си движимо и недвижимото богатство. В изпълнение на тази общинска политика бе изготвена и приета Стратегия за културното наследство на Община Несебър.

         Най-мащабният проект, завършен от Общината през изминалия мандат, е реконструкцията и разширението на Рибарско пристанище „Северна буна“. Инженерното решение на строителната задача бе съобразено с оценката за въздействие върху културното наследство, съгласно изискванията на ЮНЕСКО за опазване на съществуващите в акваторията на града исторически ценности и защитени територии.

         Община Несебър, в съответствие с препоръките на институциите, отговорни за паметниците на културата в България, приложи цялостна концепция за експониране на ценността „Старинен Несебър“ чрез адаптация на съвременната инфраструктура към визията на средновековните архитектурни монументи и сградите от периода на Възраждането. За целта бяха реконструирани улиците „Мена“, „Рибарска“, „Тервел“, „Ахелой“ и „Месамбрия“ и бе извършената подмяна на асфалтовите и тротоарни настилки с покритие от естествен камък.

         Подмяна на настилките бяха направени по северната алея на провлака и в южната част на крайбрежната алея в Стария Несебър. Ремонт и пренареждане на калдъръм бяха извършени по улиците “Нептун“, “Гларус“, „Софроний Врачански” и “Чайка“. По улица „Крайбрежна“ бяха изградени панорамни площадки и тротоари с изглед към Северния залив. Сред изграденото на северния бряг в Стария Несебър има фитнес на открито, кафе и павилион, зона за отдих с водно огледало. Ремонтирана е спортната площадка. Благоустроени и превърнати в зони за отдих са пространствата около паметника на рибаря и под ул. „Анжело Ронкали“ – и двете от южната страна на полуострова. Подменени бяха осветителните тела по крайбрежната алея. Реконструирана, ремонтирана и приведена към нормите на енергийна ефективност е сградата на филиала на СУ „Любен Каравелов“. Мелницата на провлака бе реставрирана и обновена с ресурси на общинския бюджет, а вътрешността й е превърната в изложбено пространство.

         Със средства по европейска програма се извършва ревитализация на сградата на Етнографския музей, която е културна ценност. В рамките на проекта ще бъде доставена съвременна мултимедийна техника и ще се организира нова постоянна етнографска изложба.

         Плановете на общината за следващия мандатен период включват дейности по реставрация, консервация, експониране и социализация на църквите „Христос Пантократор“, „Архангели Михаил и Гавраил“, „Св. Тодор“ и вятърната мелница до храм „Богородица Елеуса“. Общината има проектна готовност и работи за привличане на средства, които да бъдат инвестирани в съхранение на националното архитектурно богатство, представено чрез тези обекти.

         Предстои сградата на читалище „Яна Лъскова“ да бъде енергийно обновена. Партерният етаж на училището ще бъде преустроен в полза на учебното заведение.

         Старият Несебър е визитната картичка на България пред света и грижата за опазване на историческите му ценности, съхранени от периодите на Античността, Средновековието и Възраждането са гаранция за бъдещето на града. ИК

         Николай Димитров е независим кандидат-кмет, той е под № 69 в бюлетината.