НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ С ОТЧЕТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА Ж.К. “ЧЕРНО МОРЕ“ ПРЕЗ МАНДАТ 2019-2023

         Последните четири години жителите на Несебър свързват с разцвета на ж.к. „Черно море“. Най-младият жилищен квартал на града отбеляза пика в своето развитие, благодарение на редица инфраструктурни обекти и обекти с обществено предназначение, разработени и реализирани в мандат 2019-2023.

         Откритият селищен парк със спортни съоръжения в ж.к. „Черно море“ предоставя на жителите на Несебър възможността да са активни, да тренират и да развиват физическата си форма. Той е считан за една от най-полезните придобивки за Несебър. Общината ще започне строителство на третия, последен етап от разработката за парка, включващ изграждане на детски площадки, зелена паркова зона, кътове за отдих и др.

         Покрай Открития селищен парк със спортни обекти, по цялата дължина на улицата от първото кръгово кръстовище с връзка за ж.к. „Черно море“ до кръговото кръстовище с отклонение за Равда, има изградена велоалея. Тя е част от мрежата от алеи за велосипедно придвижване в комплекса. През годините на мандат 2019-2023 бяха завършени и трите етапа на строителство на градската инфраструктура – осветление, улици и тротоари, асфалтирани и осветени паркинг зони, детски площадки, видеонаблюдение, озеленяване. Всичко това превърна комплекса в завършена и модерна жилищна система, а в рамките на текущата година реконструкция и разширение претърпяха двете детски площадки на територията му – монтирани са нови уреди, подходящи за различни възрастови групи.

         През годините на мандат 2015-2019, за нуждите на жителите на ж.к. „Черно море“, бе изградена и въведена в експлоатация детска градина „Моряче“. Сега, след по-малко от десетилетие, общината планира разширяването на детското заведение , за да може да поеме още две групи. Ще бъде реконструирана и детската площадка в двора на институцията.

         Построени бяха улицата и тротоарите към входа на базата на Националната спортна академия – районът се характеризира със засилен трафик на пешеходци и автомобили, особено през летните месеци, защото осигурява най-прекия достъп до плажа за жителите и гостите на ж.к. „Черно море“.

         За да отговори на съвременните тенденции в туристическото търсене, Община Несебър разработва проект за кемпер парк. Той ще бъде разположен на границата с ж.к. „Черно море“, на терен от осемнадесет декара, и ще разполага с около 50 стоянки за мобилни домове. Съоръжението ще бъде оборудвано с удобствата, които съвременният кемпер туризъм изисква. Паркът ще разполага със зона за трапезария, ресторант, съответен на капацитета на парка брой бани и санитарни помещения, барбекюта. Детската и фитнес площадка и откритият басейн, залегнали в разработката на проекта, ще са достъпни и за хора, които не са гости на кемпер парка.

         Очаква се създаването на база за развитие на този алтернативен вид туризъм да привлече нови посетители и да доведе до удължаване на туристическия сезон в Несебър.ИК

         Николай Димитров е независим кандидат-кмет, той е под № 69 в бюлетината.