НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ С ОТЧЕТ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЮЖНАТА ЧАСТ НА НОВИЯ НЕСЕБЪР ПРЕЗ МАНДАТ 2019-2023

         В годините на предходния мандат Община Несебър изпълни проекти за благоустрояване на общинския център, като реализира ремонт и реконструкция на инфраструктурни обекти и обекти с обществено предназначение в южната част на Новия град.

         Реконструкцията и модернизацията на фермерския пазар бе необходима и важна мярка. Чрез нея бяха постигнати редица цели: по широко изложбено пространство за земеделска продукция, предлагана от производители; цялостна промяна и осъвременяване на визията на пазара; подобряване на условията работа за търговците; осигуряване на подход и пространство за купувачите.

         Извършен бе основен ремонт на инфраструктурата в ж.к. „Младост“, състоящ се в подмяна на настилката и бордюрите на съществуващи тротоари и строителство на нови, цялостно преасфалтиране на улици, монтаж на системи за капково напояване в градинките, реконструкция на детската площадка, подмяна на осветлението с енергоспестяващо и преасфалтиране на площадното пространство в комплекса. На две места са монтирани контейнери за подземно събиране на битови отпадъци.

         Ремонтирана изцяло е ул. „Димитър Занешев“. Частично са подменени тротоарните настилки по улиците: „Дюни“ /в района на ДГ „Калина Малина“/, „Отец Паисий“, „Иван Вазов“ и „Любен Каравелов“. Извършена е реконструкция и разширение на ул. „Зорница“. Преасфалтирана е ул. „Кирил и Методий“ в частта от ДГ „Яна Лъскова“ до ул.“Зорница“.

         Реконструирано е част от уличното осветление по улиците „Св. св. Кирил и Методий“, „Гоце Делчев“, „Георги Раковски“ „Любен Каравелов“, “Пирин“ и „Зорница“. Ново улично осветление е монтирано по част от ул. „Иван Вазов“. По същата улица, в посока с. Равда, са поставени енергоспестяващи лед осветители. Реконструирани и модернизирани са 4 бр. детски и 2 бр. фитнес площадки в Южния парк.

         Започва ремонтът на две спортни площадки в Новия Несебър.
След реализацията на проекта за ремонт и саниране на голямата сграда на СУ „Любен Каравелов“, чрез който бяха осигурени най-добри условия за обучение на децата, общината ще извърши ремонт и саниране на сградата на общежитието, което е ситуирано в непосредствена близост до училището. Реконструкцията на градинката пред северния вход на СУ „Любен Каравелов“ и намиращата се в нея детска площадка вече започна.

         Чрез проекта за саниране на сградата на Община Несебър ще бъдат изпълнени нормите за енергийна ефективност и на относителна енергийна независимост на постройката.

         Дейностите на общината са свързани с непрекъснатия процес на инфраструктурно обновление и целят промяна във визията на Новия Несебър, който ще стане пример за елегантност в архитектурния стил на общинските сгради и за привлекателна и функционална градска среда.

         Николай Димитров е независим кандидат-кмет, той е под № 69 в бюлетината.