Николай Димитров се срещна с жителите на село Кошарица

         Предизборната среща на Николай Димитров с жителите на село Кошарица се проведе в препълнения с хора салон на НЧ „ Светлина -1927“. Г-н Димитров поздрави сърдечно присъстващите и благодари на всички за подкрепата и сплотеността, която е в основата на просперитета на местната общност.

         В началото на срещата той подчерта, че разпределението на инвестициите за благоустрояване на всяко населено място в община Несебър се извършва според нуждата от осъвременяване и допълване на инфраструктура – социална, образователна, пътна и др. „В момента общината извършва подготовка за начало на строителство на кръгово кръстовище с отклонение за Кошарица. Това е наша обща цел, за чието осъществяване бяха вложени много усилия. Осигуряването на безопасността на придвижване на всеки гражданин е основен наш приоритет, залегнал при проектирането, строителството и поддръжката на пътища, улици, велоалеи, тротоари. Продължаваме да разработваме проекти с туристическа и културна насоченост, целящи удължаване на туристическия сезон и ви уверявам, че всичко се прави с поглед в бъдещето и с мисъл за жителите.“ – каза Николай Димитров.

         На събитието бе извършен отчет на реализираните на територията на общината проекти в мандат 2019-2023. Конкретните за с. Кошарица обекти бяха представени от Валентин Станчев, кмет на селото в изминалите четири години и кандидат за следващия мандат.

         Комбинираната алея за велосипедисти и пешеходци е сред най-важните за жителите на СО „Чолакова чешма“ и на с. Кошарица реализирани проекти. Изцяло осветеният общински път с велоалея от к.к. Слънчев бряг до селото създаде безопасни алтернативи в начина на придвижване в района.

         Николай Димитров поясни, че общината работи за осъществяване на план за укрепване на моста над Куру дере и прави проучване за продължаване на велоалеята до първите къщи на с. Кошарица.

         Екопътеката към Плазовец е друг реализиран проект, който дава възможност на местните хора и туристите да са физически активни и да се наслаждават на природните дадености на едно от по-непознатите, но красиви кътчета в Община Несебър.
Говорейки за плановете на общината, Николай Димитров разкри, че се разработва нов проект, който ще осигури качествен културен и социален живот за жителите на Кошарица – многофункционална обществена сграда – читалище.

         Преустройството на постройката, отредена за Дом за възрастни хора, е проект, който е обърнат към една от уязвимите обществени групи. „Неговата реализация се забави, поради множество промени в регламента за работата на подобни институции. Предвижда се дейността му да се финансира от общинския бюджет, защото държавният вече не отпуска ресурси за поддръжка за домове за възрастни хора.“- коментира Николай Димитров. Предстои и изграждане на парково пространство на ул. „Жельо Войвода“ и ул. „23 септември“, а също и на нова детска площадка на територията на Кошарица.
В отчета за изминалия мандат бяха отбелязани редица дейности по благоустрояване на населеното място чрез строителство на нова и подновяване на съществуваща инфраструктурата, оформяне на паркови зони и др.:изградена е подпорна стена на ул. „Първи май“; реконструирани са плочести водостоци в селото, осъществено е отводняване на ул.“Ясен“ , оформени са градинки с на кътове за отдих и ново парково осветление по ул. „23 септември“, изградена е детска площадка в детската градина.
Николай Димитров подчерта, че работата за бъдещото развитие на населените места в община Несебър никога не спира, а добрите идеи идват от хората.ИК

         Николай Димитров е независим кандидат-кмет, той е под № 69 в бюлетината.