НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПРОВЕДЕ ПРЕДИЗБОРНА СРЕЩА С ЖИТЕЛИТЕ НА С. ТЪНКОВО

         Предизборната среща на Николай Димитров с жителите на с. Тънково се проведе при силно присъствие на хора от местната общност и висок интерес към актуалните за развитието на селото теми.

         С встъпителните си думи, г-н Димитров поздрави присъстващите и им благодари за подкрепата, активността и единомислието при определяне на общинските планове за Тънково. Той разясни, че бюджетът на общината се разпределя справедливо – според нуждите на населените места, и цели равномерния и стабилен прогрес в развитието на всяко населено място.

         Събитието започна с отчет за изминалите четири години и продължи с презентация на част от заложените за селото проекти, които ще бъдат реализирани в предстоящия мандат.

         „Община Несебър работи за развитието на туризма във всичките му подходящи за региона форми – летен, културен, религиозен, спортен, а напоследък и здравен. Кемпер туризмът, който ще разработваме, е още една възможност да завоюваме нови позиции на туристическия пазар. В сектора на здравеопазването, като част от проекта за Областна здравна карта, сме изложили своето искане за допълнителни екипи на спешна помощ, допълнителни направления за медицински специалисти и др. Но социалната политика, провеждана на местно ниво, винаги ще бъде водеща.“ – каза г-н Димитров.

         Един от изпълнените проекти, с подчертано социални функции е новопостроената многофункционална сграда в с. Тънково.
„Сградата с пенсионерски клуб е най-важният за културния и социален живот на жителите на Тънково проект. Нашата община е сред единиците, инвестиращи в строителство на обществени сгради в своите съставни селища. Реализацията на този обект осигурява възможност за по-качествен обществен живот, по-достъпни административни услуги и дава стимули за развитие на местната самодейност както при пенсионерите, на които е отредено място за клубна дейност, така и сред по-младите.“ – заяви Николай Димитров.

         Друг важен за физически активните жители на общината проект, реализиран в землището на Тънково, е велоалеята от Слънчев бряг до селото. Тя бе проектирана и осъществена в отговор на обществените нужди от осигуряване на екологична и удобна алтернатива на автомобилния транспорт. „Предстои монтажът на осветлението на велоалеята, което ще подсигури безопасното й ползване и в тъмните часове на денонощието.“ – увери Николай Димитров.

         Освен осветлението на новата велоалея, за изпълнение е подготвен и проект „Реконструкция на път от ОПС-„Тънково 1″(Връзка с плочогредов мост) до път III-9061(Оризаре – Сл. бряг). „Общината е инициирала процедура за безвъзмездно придобиване на част от полски път, собственост на държавното дружество „Напоителни системи“, учредяване на право на строеж и изграждане на нова пътна връзка до с. Тънково. Осъществяването на проекта ще доведе до оформяне на околовръстен за селото път с разклонение за гр. Ахелой. Бяхме предвидили финансиране, но процедурите се забавиха“ – поясни Николай Димитров.

         Предстои модернизация на спортни игрища в училищен двор на ОУ „Васил Левски“. В общинските планове е заложено строителство на нови тротоари, ремонт на инфраструктура и др.

         В изпълнение на дейностите по благоустрояване чрез строителство на нови и основен ремонт и рехабилитация на съществуващи инфраструктурни обекти в мандат 2019- 2023 са изградени нови тротоари по улиците „Оборище“, „Атанас Манчев“, „Васил Левски“ и „Николай Лъсков“. Асфалтирана и с нови тротоари е и ул. „Рила“. Извършена е подмяна на настилката в градинката до кметството и е поставено ново парково осветление; изградена е детска площадка в ДГ „Пролет“; монтирано е осветление на площадното пространство пред ОУ „Васил Левски“. На ул. „Хаджийска“ е изградена спортната площадка с уреди за силова подготовка.

         Всички планове за с. Тънково са залегнали в десетгодишната стратегия на общината за развитие на населените места и са съобразени с изискванията за осъвременяване на жизнената среда в селищата на община Несебър.ИК

         Николай Димитров е независим кандидат-кмет, той е под № 69 в бюлетината.