ПРЕРЯЗАХА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СГРАДА В С.ОРИЗАРЕ

         Kметът на община Несебър Николай Димитров откри сграда с многофункционално предназначение в с. Оризаре.

         Лентата, заедно с г-н Димитров, прерязаха Васил Василев, кмет на с. Оризаре и председателката на местния пенсионерски клуб Величка Стоянова.

         „Поздравявам жителите на Оризаре с новата придобивка! Тя е отредена за обществени дейности и, след окончателното й интериорно оформяне, ще започне да изпълнява основното си предназначение на сграда с културни, социални и административни функции. Нека тази сграда служи на хората – да ги събира и сплотява чрез обществените дейности, за които е отредена.“- каза кметът Димитров при откриването.

         На първия етаж има помещение за пенсионерски клуб, който ще се използва от възрастните жители на селото за срещи и колективни дейности, склад за инвентар и санитарен възел, включително за хора с увреждания. Към пенсионерския клуб е построена покрита тераса за отдих.
На второто ниво е проектирана и многофункционална зала за събрания и културни мероприятия. Вторият етаж ще се използва и за нуждите на администрацията на Община Несебър.

         В най-кратки срокове предстои окончателното оформяне на документите за ползване на сградата.
С изграждането на мултифункционалната сграда общината изпълниява обществения си ангажимент към жителите на село Оризаре, като им осигурява закрито пространство, предназначено за социални и културни дейности и облекчава достъпа им до административни услуги.

         Оризаре е едно от селата в oбщина Несебър, което продължава да се развива и да бележи прираст на населението си. Това налага както бърз достъп до административни услуги, така и място за активно оползотворяване на свободното време за жителите на селото.