ОТКРИХА ДВОР КАТО ОТ ПРИКАЗКИТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА „ЯНА ЛЪСКОВА“

          С емоционална празнична програма, изпълнена със стихове, песни и танци, днес бе открито облагороденото, излязло като от приказките, дворно пространство на най-голяма детска градина на територията на община Несебър – ДГ „Яна Лъскова“. Лентата на новата придобивка официално прерязаха кметът на Несебър Николай Димитров и директорът на ДГ „Яна Лъскова“ Мариана Минчева.

         В поздравителното си слово пред присъстващите градоначалникът припомни, че общината от години провежда приоритетна и последователна социална политика и инвестира средства за обновление и модернизиране на образователните заведения на своя територия. Той сподели, че предстои да се модернизира дворът и да се разшири ДГ „Моряче“ с още две групи, както и че има проект за нова детска градина в Свети Влас.

         Обръщение отправи и директорът на ДГ „Яна Лъскова“ Мариана Минчева, в което изтъкна, че „нашата цел е да създадем безопасно и вдъхновяващо място, където децата да растат, учат и се забавляват.“ След това тя благодари на всички, ангажирани с реализацията на проекта, и най-вече на Община Несебър и на кмета Николай Димитров за подкрепата.

         Благоустрояването на съществуващото дворно пространство е базирано на стремежа за осъществяване на една динамична и непрекъснато развиваща се среда, целяща да провокира и стимулира детската нужда от познание и то при осигуряване на максимална безопасност.

         Общо пет са самостоятелните зони за отделните възрастови групи, а подбраните съоръжения са селектирани по критерии за естетика, функционалност, височина на падане, както и степен на увлекателност.

         Основен елемент от благоустроеното дворно пространство е развитието на динамична, развлекателна и образователна игра, изразена под формата на интерактивна „Река на тайните“. В етапите на своето развитие тя съдържа общо тринадесет игри, съчетани в обща динамична концепция. Игрите дават възможност на децата да се запознаят с цифрите, с основните посоки, да се докоснат до някои морски, речни и други водни обитатели чрез триизмерни и двуизмерни фигури, както и до различни горски обитатели. Съоръженията целят стимулиране на логическото мислене и баланс, бързина и динамика, развитие на умения за работа в екип, сръчност и ловкост, както и елементарни математически способности.

         Своеобразен лабиринт, оформен от водни кончета пресъздава, под формата на игра, българската азбука в пълната си цялост.
Самостоятелно е решен кътът за възрастова група 0-3 г. Зоната е решена в характерна стилистика, представляваща стилизирана пейзажна детска рисунка.

         В двора е обособена специфична зона „пешеходна безопасност“, включваща основни обучителни елементи, касаещи пътна маркировка, пешеходни пътеки, пътни знаци, кръгово движение, посоки на движение. Групата се допълва от конструкция балон–беседка , свободно разположена в зелените площи.

         Дървена къщичка за изкуства, както и платна за творчество и обучение, създават възможност за развитие на артистични способности от най-ранна детска възраст.ОН