Всичките действащи кметове напускат, ще управляват другите 8 кметове

         Общинският съвет в Несебър, който е орган на местното самоуправление приключва мандата си 2019-2023 г. на 12 септември. За тогава е насрочено последното му заседание, на което общинските съветници ще приемат отчетите на кмета на Общината и своя председател.

         Точка 4 обаче е за избиране на заместниците на кметовете, които ще се кандидатират отново за изборите на 29 октомври.В докладната записка на действащия кмет Николай Димитров се предлага за временно изпълняващи длъжността кмет да бъдат избрани за :

-Община Несебър- Виктор Борисов- зам.кмет „Общинска собственост и правно обслужване” на Несебър Община
-Обзор- Марияна Георгиева-гл.експерт в кметството
-Свети Влас- Катя Крумова-мл.специалист в кметството
-Равда- Василка Масларова- ст.експерт в кметството
-Оризаре- Костадинка Янкова- ст.специалист в кметството
-Тънково- Катя Желева- ст.специалист в кметството
-Гюльовца- Марияна Стоянова-ст.специалист в кметството
-Кошарица- Адриана Михалева – ст.специалист в кметството.

         Ако кандидатурите бъдат одобрени,то срокът за упражняване на заеманите длъжности ще бъде до полагане на клетва от новоизбраните кметове, а встъпването им в длъжност е от датата на регистриране на титулярите от Общинската избирателна комисия като кандидати за местните избори.

         До този мандат в село Баня, Община Несебър имаше кметско наместничество, но междувременно при последното преброяване на живеещите в селото жителите са 182, което означава че ще има избор за кмет на селото.

         Проектът за дневен ред включва 52 т., но не е изключено по традиция преди провеждането на заседанието на местния парламент да бъдат добавени и др.В този мандат – за последен път.

Не си отивай, мой мандат !
Не си отивай, мой мандат,
Къде така си се разбързал.
Свали палтото от гърба си
и обувките да си развързал.

Не помисли ли за мен,
що обещах, а що ли стана?
Не ме оставяй обезверен –
почакай, време не остана.

Защо ли тъй си запъхтян,
защо не идем на почивка?
Бих искал нещо да ти дам –
какво, освен една усмивка.

Почакай малко, мой мандат!
Все още не съм порекетирал,
хотел дори не съм си построил
и вилата непроектирал.

Не знам защо не си ми дал
необходимата отсрочка,
че дърва не съм осигурил
на баба Пена, леля Дочка.

Помни, че ти ми обеща,
че ще правим далавера…
Една несбъдната мечта,
един мираж, една химера…

Не си отивай, мой мандат!
Спусни проклетото мандало!
Електорат ми събери
и да започнем отначало!

Владко КРЪСТЕВ, 23.09.2003