Кадрова промяна по Наредбата

         По предложение на Румен Кулев – председател на Общинския съвет – Несебър съветниците гласуваха за промяна в състава на комисията по чл.16 ал.1 от Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър.Общинският съвет с 21 гл. „за” от гласували 21 общински съветници прие решение №896.

          На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър избира за член на комисията по чл.16 ал.1 от Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта в община Несебър, на Общински съвет – Несебър – Виктор Паскалев Паскалев на мястото на Тонка Кирилова Пешева