Разиграха симулиран граждански процес в Деня на отворените врати в Районен съд – Несебър

         В голямата зала на Районен съд-Несебър учениците от ІI ”а” клас на СУ „Любен Каравелов” с класен ръководител – Пепа Радева и възпитател – Веселина Чавдарова, разиграха симулиран граждански процес по случая „Баскетболната топка”, за присъждане на обезщетение за нанесени имуществени и неимуществени вреди на пострадал, вследствие на сбиване между ученици.

         По този начин децата имаха възможност да усетят какво преживяват участниците в истинския граждански процес. Учениците проявиха усърдие по време на подготовката си и изключително отговорно изпълниха ролите си. С решението си младите магистрати отхвърлиха исковата молба, като приеха, че вината за случилото се е на пострадалия.

         По време на тайното съвещание на съдебния състав, съдия Валери Събев и съдия Сияна Димитрова проведоха дискусия с децата, на която обсъдиха видовете доказателства и акцентираха на въпроса за справедливостта при вземането на решенията от съда.

         След обявяване на решението, Председателят на Районен съд – Несебър Мария Берберова-Георгиева раздаде грамоти и свитък с правилата в съда на участниците в процеса. Като подарък, учениците и техните учители получиха и Конституцията на Република България.

         Събитието бе уважено също от началника на отдел „Образование” при Община Несебър –Яна Христова, от председателя на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Несебър – Красимира Тодорова и Ганка Бакалова – психолог в СУ „Любен Каравелов“,а Ирина Велкова – директор на СУ „Любен Каравелов” даде отлична оценка на учениците и им пожела да са все така упорити и успешни.

         Целта на провежданите в Районния съд – Несебър симулирани процеси е децата да опознаят и популяризират дейността и ролята на съда; у децата да се възпита чувство за справедливост, умение за различаване на добро от зло, заемане и защитаване на активна позиция, усещане за възмездност и наказуемост; повишаване правната култура на младите хора и превенция.