Политаутизмът е състояние, а не болест Отново започна предизборното броене за Местните избори в Несебър

         Отмина предизборната кампания за парламентарните избори и в Несебър. Във 2 МИР Бургаска област имаше кандидат – депутати и от община Несебър. Със или без, на общо основание, или пък с преференциолно гласуване, всички кандидат – депутати бяха аутирани от гласоподавателите.

         В предизборната кампания коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България” , заедно с десетки граждански движения, афишираха подписката „Книгата на каузите”, с която се присъединяват към каузата, обединени да превърнат България в модерна европейска държава: „Без да чакаме спасител”, вписани с 21 точки. Сред тях са и две специални точки за Несебър…:

         4. Сдружение „Месамбрия Понтика“ – „Да създадем марката Несебър, като първо съхраним автентичния облик на стария град, и да я поставим на световната карта.“

         5. Сдружение „Месемврия 2020“ – „Работим за популяризиране на културно-историческото наследство на град Несебър в България и чужбина; популяризиране на стратегиите за устойчиво развитие на ЮНЕСКО и на организацията на градовете-световно наследство на ЮНЕСКО; имаме участие в обсъждане на законодателни инициативи свързани с културно-историческото наследство; реализираме културно-просветна дейност в областта на опазване на културно-историческото наследство на град Несебър; работим за привличане на туристи, чрез представяне и реклама на културно – историческото наследство на Несебър.“

         В хода на предизборната кампания кандидат – депутатът Константин Иванов от Несебър отиде в Бургас и в компанията на двамата: Георги Шишманидов, председател на Сдружение с Нестопанска Цел „Месембрия 2020“, и Георги Карачев, председател на Сдружение с Нестопанска Цел „Месамбрия Понтика“, попълниха „Книгата на каузите” и се разбраха да работят за бъдещето на Несебър. Казаното накратко на 20 март, двете неща, за двамата ръководители, приоритетите са:

         1. Опазване и развитие на Старинен град Несебър като световна културна ценност под егидата на ЮНЕСКО, чрез активно участие на местната общност.

         2. Прекратяване на концесията на Пристанище Несебър и промяна в управлението и стопанисването му.

         Към днешна дата двамата ръководители, самоопроделили се за вождове, възникват няколко въпроса. Или поне един, с какви пълномощия двата вожда са подписали „Книгата на каузите”. Най-малко би било членовете на управителния съвет на двете СНЦ в Несебър, да имат решение за необходимия кворум за избор. Ако и двамата да нямат пълномощия, те са се самоопределили. Така че, своеобразното мото „Без да чакаме спасител, сами ще си се оправим”, няма да произведе нищо друго, освен което се случи на местните избори на 27.10.2019 г.

         Тогава онези двамата като кандидат-съветници от НДСВ в Несебър…сами ще се оправим…, получи общо 57 гласа от 13 583 действителни гласове, т.е. 0,0041964 на сто.

         По този показател, окачествяването може да се характеризира и за политически аутисти.За тях политаутизмът е състояние, а не болест. Политаутистите нямат потребност от социален контакт, те са по-скоро ориентирани към себе си, отколкото към другите.