Община Несебър завърши предварителната подготовка на терен в с. Оризаре

         Община Несебър започна предварителната подготовка на терен в с. Оризаре във връзка с планираното строителство на мултифункционална сграда. На отреденото място за застрояване има стара селска фурна, на чийто комин от над трийсет години гнездят щъркели.

         Действията на общината са предварително съгласувани с Министерството на околната среда и водите и се съпътстват със специално разрешително. Преместването му бе извършено в присъствие на представител на РИОС – Бургас. Гнездото е преместено върху специална метална конструкция, монтирана върху електрически стълб в близост до старата фурна.В акцията се включиха ЕVN, общински служители и фирмата изпълнител на обекта. Съхранена бе целостта на щъркеловото гнездо.