Районна избирателна комисия – Бургас реши за СИК в община Несебър

         РИК – Бургас определи общия брой на всички членове на секционни избирателни комисии (без съставите на 5-членните и 6-членните СИК и на ПСИК) в община Несебър за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (без съставите на 5-членните и 6-членните СИК и на ПСИК) в зависимост от броя избиратели, както следва: общ брой на членове на СИК 303 бр., включително и ръководства на СИК в т.ч. председатели, зам. председатели и секретари общо 111 бр., 15 бр. СИК по 7 членове, 22 бр. СИК по 9 членове.

         Утвърждава разпределение на местата в СИК и местата в ръководствата на СИК съгласно Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК и Методически указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (без съставите на 5-членните и 6-членните СИК и на ПСИК) и на основание Решение № 6-НС от 13.02.2023г. на РИК Бургас, при следното съотношение между партиите и коалициите:

         Места за всички членове на СИК (без ПСИК)

         След първоначалното разпределение, бе получен остатък от един член на СИК. РИК-Бургас извърши допълнително преразпределение, както следва: предвид най-големия остатък, едно допълнително място за СИК се определя за ПП „ДПС“.