Взеха решението за окончателните резултати за длъжността „Юрисконсулт”

         След провеждане на проведена конкурсна процедура за длъжността „Юрисконсулт” в отдел „Правно-нормативно обслужване” при Община Несебър се обявиха тримата кандидати.

         За първото място бе определена Виктория Теоклиева.От начина по чл.33 тя получи 16 точки, коефициентът й беше 4, резултатите от интервюто – 4,17, а с коефициент – 5, окончателният й резултат е 84,85.

         Другите двама кандидати: Поля Чан и Дамян Иванов получиха по 10 и 9 точки , но бяха недопуснати до интервюта поради това, че са под 14 точки на теста. Председател на комисията бе Виктор Борисов- зам.-кмет „Правно обслужване и общинска собственост“.