По 520 лв. за третото тримесечие

         По предложение на Дочка Маринова – секретар на община Несебър, Общинският съвет със 17 гл. „за” от гласували 17 общински съветници прие решение №743 за допълнителното възнаграждение за трето тримесечие на 2022 г. на Кмета на Общината и Кметовете на населени места.

         На основание чл.21 ал.1 т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.18 т.6 от Вътрешните правила за заплатите на община Несебър, Общинският съвет – Несебър одобри на кмета на община Несебър и на кметовете на населени места в общината за постигнати резултати за третото тримесечие на 2022 г., сумите да са в размер за:

Кмет на община Несебър – 520,00 лв.
Кмет на кметство гр. Обзор – 520,00 лв.
Кмет на кметство гр. Свети Влас – 520,00 лв.
Кмет на кметство с. Равда – 520,00 лв.
Кмет на кметство с. Оризаре – 520,00 лв.
Кмет на кметство с. Гюльовца – 520,00 лв.
Кмет на кметство с. Кошарица – 520,00 лв.
Кмет на кметство с. Тънково – 520,00 лв.