Общинските съветници в Несебър по времето на периода 2003- 2023

         Дифузнато политическо състояние на съветниците и електората ще се промени съществено с наближаването на предизборната кампания

         През мандата 2003-2007 г. средната възраст е 44 г.11 мес. и 4 дни, през 2007-2011 г. е 39 г. 9 мес. и 6 дни., а през 2011-2015 г. е 46 г.5 мес. и 17 дни.

         В Общинския съвет през мандат 2011-2015 най-младият общински съветник бе Пенко Пенчев. Полагането на клетва от общинските съветници се състоя на 3 ноември 2011. В Общинския съвет имаше две двойки астрални близнаци. 16 от съветниците -76,20 % са с висше образование. Най-младият съветник в Общинския съвет на Несебър е роденият на 8 август 1980 г. Пенко Пенчев от политическа партия «Политически клуб Тракия», а средната възраст на новоизбраните съветници е 44 год.,11 мес. и 4 дни.

         През мандат 2007-2011 средната възраст на новоизбраните съветници е била 39 год.,9 мес. и 6 дни, а най-младият съветник е Светлана Николчева-Трендафилова, родена на 5 май 1982.

         По възрастова характеристика настоящият местен парламент е по-възрастен с 5 години от предшестващия и е почти аналогичен на този от мандат 2003-2007, в който средната възраст е била 44 год.,6 мес. и 8 дни.

         Ако Пенко Пенчев е най младият, то Янаки Стоянов от ГЕРБ е най-възрастният.Той е роден на 1 септември 1947. Негов астрален близнак е Георги Георгиев от политически клуб «Тракия» , роден на същата дата, но през 1953.

         В Общинския съвет има още двама астрални близнаци-Костадин Нищелков от партия «Български социалдемократи» и Емил Пергелов от партия МОРЕ, родени на една и съща и дата година- 2 ноември 1965.

         Най-младата по възраст е групата на съветниците от ГЕРБ-42 год.,3 мес. и 4 дни, а най-възрастната – на «Либерален съюз Несебър»-48 год.,1 мес. и 7 дни.

         Феминизацията на местния парламент бе сведена до минимум.Първоначално единствената жена в него бе Николина Тодорова от ГЕРБ, което представлява 5 %. В предишния общински съвет жените са били 4 -19 %, рекорд за дамско присъствие от 1991 г. насам. По-късно и Антоанета Данаилова стана общински съветник и жените станаха 2.

         12 от съветниците са преизбрани, което е 57,42 %. Ако към тях се прибавят и Славчо Станелов и Янаки Стоянов, пребивавали в местния парламент в минали мандати, то относителният дял на преизбраните съветници достига 66,67 %. Този показател сам по себе си е красноречив, че в новоизбрания общински съвет преобладават съветниците с опит, някои от които с по няколко мандата.

         16 от съветниците са с висше образование -76,20 %, останалите 5/23,80 % са със средно образование. След напускането на Златко Димитров, Пейко Янков и Атанас Терзиев, техните места бяха заети от Аристид Каравидов, Христо Тодоров и Христо Яръмов. Избраният от «Ново начало и Синята коалиция за вас» единствен съветник Венелин Ташев фигурираше в местния парламент като независим.

         В характеристиката на мандата на съветниците в Общинския съвет през 2019 -2023 г. 13/62 % са с висше образование, а 8/38 %-със средно.

         Най-младият съветник е Петър Тодоров, роден на 17 май 1984 г., а най-възрастният е Георги Георгиев- роден на 1 септември 1953 г. Тонка Пешева беше единствената жена съветник в Общинския съвет.

         В предишния мандат 12 от съветниците са преизбрани, което е 57 %, а през настоящия са преизбрани 62 %.

         Съставът на Общинския съвет се преформатира с продължение на мандата. Още на 05.11.2019 общинският съветник Атанаска Белчинова от мк „Нова алтернатива” подаде оставка, а на негово място бе избран Красимир Мавров.На 27.01.2020 подаде оставка съветникът Николай Киров от пп „Български социалдемократи” , който бе заместен от Христо Йовчев.Малко по-късно съветникът Благой Филипов напусна пп „Море” и се обяви за независим съветник.

Златко Димитров от ГЕРБ напусна, а неговото място бе заето от Христо Яръмов.

        Последва оставката на Георги Манолов от мк „Съюз на свободните демократи” и на негово място се включи Недялко Йорданов. Александър Стоянов и Михаил Минчев напуснаха групата на ГЕРБ е се обявиха за независими.

      Тези данни сами по себе си са красноречив,че в новоизбрания общински съвет преобладават съветниците с опит, някои от които с по няколко мандата.Движението на съотношението е от 57 % към 62 %, с други думи отново е налице стабилизиране на статуквото. Но налице е и промяна на дифузното политическо състояние, както по групите съветници, така и за промяна в независимите съветници.

         Тези независими вече са 5 – 24 %, а прибавени и към другите от групите съветници, в Общинския съвет гласуванията са почти 100 %. С течение на предизборната кампания обаче дифузното състояние на местния парламент, както и на електората, ще се промени съществено.