Предстоят промени в Общинския съвет – Несебър

         На заседанието на Общинския съвет в Несебър на 5 декември ще се гласуват за промени в постоянните комисии.

         Сотир Наумов може да бъде избран за председателят на Комисията по образование и култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейност,а Христо Яръмов – за заместник – председател.

         Красимир Мавров може да бъде избран за заместник-председател в Комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми и за член в Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.

         Венелин Ташев може да бъде избран за член на Комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми и го освобождава от състава от Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.

         Недялко Йорданов може да бъде избран за член на Комисията по образование и култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности и за член в Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.

         Благой Филипов може да бъде избран за заместник – председател в Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда.

         Предложенията са от председателя на Общинския съвет – Несебър Румен Кулев