33 точки са в проектодневния ред за заседанието на Общинския съвет в Несебър на 27 октомври

         По предложение на председателя на Общинския съвет Румен Кулев е обявено заседание в Заседателната зала на община Несебър в което са включени 33 точки.

         На първото заседание на Общинския съвет – Несебър на мястото на подалия оставка общински съветник Георги Манолов да положи клетва новоизбрания съветник Недялко Йорданов от МК „Съюз на свободните демократи”. Предстои да се избере и председателя на постоянната комисия по образование и култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности към Общинския съвет.

         Заседанието ще започне с Петър Тодоров – председател на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет председателят ще докладва 2 точки, а след това последователно ще продължат: Сотир Наумов – заместник – председателят на Комисията по образование и култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности ще докладва 3 точки, Славчо Станелов – председател на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия ще докладва 12 точки, Върбан Кръстев – председател по Комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми ще доклада 4 точки, а Костадин Нищелков – председател на Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда ще докладва 12 точки.

         На няколко от постоянните комисии присъства и кметът на Община Несебър Николай Димитров.