Постоянните комисии в Общинския съвет – Несебър ще заседават на 20 октомври

         По предложение на Румен Кулев – председател на Общинския съвет постоянните комисии ще заседават в Заседателната зала на община Несебър.Първото заседание започва от 10 ч.

         В Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет председателят Петър Тодоров ще докладва от 10:00 до 11:00 ч.

         Сотир Наумов – заместник – председателят на Комисията по образование и култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности ще докладва от 11:00 до 12:00 ч.

         В Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия ще председателства Славчо Станелов от 13:00 до 14:00 ч.

         Комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми от 14:00 до 15:00 ч. ще проведе председателят Върбан Кръстев, а в
Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда председателят Костадин Нищелков ще докладва от 15:00 ч.

         Очаква се на първото заседание на Общинския съвет – Несебър на мястото на подалия оставка общински съветник Георги Манолов да положи клетва новоизбрания съветник Недялко Йорданов от МК „Съюз на свободните демократи”..

.