Завишават капацитета от 220 на 300 потребители

         Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие решение № 709 за завишаване капацитета на дейност „Домашен социален патронаж“ – град Несебър и град Обзор, при Управление „“Социални грижи и услуги“ – град Несебър.

         На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър завиши капацитета на Домашен социален патронаж – град Несебър от 220 на 300 потребители и на Домашен социален патронаж – град Обзор на 60 потребителя.