Отпуснаха допълнителна финансова субсидия на спортни клубове от Община Несебър

         Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие решение № 710 за отпускане на допълнителна финансова субсидия.

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Несебър даде съгласие от резерва, утвърден с решение № 657 от Протокол №26 от 28.04.2022 г. на Общински съвет – Несебър да бъде отпусната допълнителна финансова субсидия в общ размер от 12 000 лв. за целево финансово подпомагане на спортните клубове:

– на футболен клуб „Атлетик – 2014“ – Несебър, представляван от Венцислав Гичев, сумата в размер на – 2 000 лв., за финансово подпомагане на организирания от клуба футболен турнир в периода 22 – 25 септември 2022 г.

– на футболен клуб „Черноморски спортист 2022“ – Обзор, представляван от Димитър Жеков – сумата в размер на 5 000 лв., за целево подпомагане участието на детско юношеската школа за участието им в регионалното първенство на Бургас през 2022/2023 г.

– на Спортен клуб „Бушидо“ – Несебър, представлявано от Христо Терзиев сумата в размер на – 5 000 лв., за подпомагане участието на състезателите в европейското първенство за Кадети, юноши и мъже до 21 години.