Отпуснаха средства за Църковно настоятелство при храм „Св.Атанасий Велики“ гр. Свети Влас

         Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие решение № 697. То е на основание чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г.

         Общински съвет – Несебър даде съгласие да се отпуснат целеви средства в размер на 26 075 лв. на Църковно настоятелство към храм „Св. Атанасий Велики”- гр. Свети Влас за цялостен ремонт на покрива на храма и ремонт на прилежащите му постройки, като средствата се осигурят от бюджета на Общинска администрация, дейност 762, §4500.