ОБЯВИХА ФИНАЛА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА РИБАРСКОТО ПРИСТАНИЩЕ

         В зала „Мелсас“ се проведе финалната пресконференция – отчет по проект „Рехабилитация/реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Северна буна – Несебър“, финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. Събитието откри Галина Бабева, директор на Дирекция „Европейски, национални политики и програми и екология“. Тя запозна присъстващите с извършените по проекта дейности и основните цели, които Община Несебър е заложила в реализацията му.

         Чрез реконструкцията и модернизацията на пристанището е създадена защитена акватория за безопасно акостиране на рибарски лодки и кораби. Основната цел на проекта е да се удовлетвори потребността от осигуряване на адекватни условия за осъществяване на риболовна дейност.

         Акваторията беше защитена чрез изграждане на плаващ кей-вълнолом(пирс). Този тип осъществяване на обекта бе избран поради съществуващите на територията на рибарско пристанище Северна буна – Несебър недвижими културни ценности и защитени територии с принадлежност към културното наследство и съобразно с ограниченията, наложени от Министерство на културата и НИНКН, целящи опазване на пластовете на морското дъно в незасегнато при изпълнението на проекта състояние на дънните наслаги. Именно това предопределя изпълнението на пирс – понтонен тип. Той играе ролята на плаващ вълнолом и не засяга дъното, тъй като изпълнението на каквото и да е стационарно съоръжение във водата е строго забранено. За брега понтоните се закрепват с вериги към реконструираната глава на съществуващото крило на буната.

         За аранжиране на акваторията са ситуирани 4 вътрешни плаващи пристани за рибарски лодки, всеки изграден от 4 плаващи понтона, оборудвани с раздатъчни пунктове за ел. енергия, вода и осветление, чрез които се увеличава полезната дължина на кейовия фронт на рибарското пристанище и се увеличава капацитета му 121 места.

         В последната фаза от изпълнението на проекта са ситуирани поставяеми обекти за пристанищно обслужване – борса за продажба на прясна риба с 15 щанд-маси, битово помещение, склад за амбалаж, помещение за контрол на улова и административен офис, 2 бр. хладилни камери – ниско и среднотемпературна и контролно-пропускателен пункт. Доставено е специализирано оборудване за оптимизиране дейността на рибарите – Г-образен кран за лесно изваждане на улова, контейнери за разделно събиране на отпадъци, ледогенератор за люспест лед, шок-замразител, професионална вакуумираща машина и работни маси.ОН