Сумите на 29-те СНЦ са 109 000 лв и варират от 2 000 – 3 000 лв до 6 000 – 20 000 лв.

         Отпуснаха бюджетните средства за нуждите на сдружения с нестопанска цел /СНЦ/, развиващи дейност на територията на община Несебър.Те са по предложение на Румен Кулев – председател на Общинския съвет – Несебър, а Общинският съвет с 20 гл. „за” от гласували 20 общински съветници прие решение №656.

         Решението е на основание чл.21 ал.1, т.6 от ЗМСМА за отпуска средства за нуждите на СНЦ развиващи дейности на територията на община Несебър.Сумите на 29-те СНЦ варират от 2 000-3 000 лв до 6 000-20 000 лв.В тях са включени от Бургас, Несебър, Обзор, и Свети Влас:

1. „Дружество на инвалидите Обзор” – Обзор – 3 000 лв.
2. СНЦ „ БЧК – Филиал – Несебър” – 6 000 лв.
3. СНЦ „Тракийско дружество Несебър” – Несебър – 6 000 лв.
4. „МКББ Тодор Александров” – Несебър – 3 000лв.
5. СНЦ ”Вардарско слънце” – Несебър – 3 000лв.
6. Клуб художествена гимнастика „Черноморец” – Бургас, – 3 000 лв.
7. „Общинска организация на съюза на инвалидите” – Несебър – 6 000 лв.
8. « Дружество за културни връзки и хуманитарно сътрудничество между български и гръцки граждани Месамбрия” -Несебър – 3 000 лв.
9. Демократичен съюз на жените – Несебър – 2 000 лв.
10. «Общински театър Димитър Еленов» – Несебър – 20 000 лв.
11. Ловно-рибарско дружество „Несебър” – 5 000 лв.
12. Ловно-рибарско сдружение „Балкан – 2012” – 5 000 лв.
13.»Сдружение на занаятчиите и творците в община Несебър» – Несебър – 3 000 лв.
14. «Движение на жените от община Несебър» – 2 000 лв.
15. СНЦ «Регионално сдружение на занаятчиите – Несебър» – 3 000 лв.
16. Дамски клуб – «Монро» гр. Обзор – 4 000 лв.
17. Сдружение С Русия за вяра, единение и култура – Несебър – 2 000 лв.
18. Общинска организация на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/ – 2 000 лв.
19. Сдружение «Делфин Обзор» – Обзор – 3 000 лв.
20. Сдружение с нестопанска цел «Терпсихора» – Свети Влас – 2 000 лв.
21. Регионална организация на слепите към съюза на слепите в България – 3 000 лв.
22. Сдружение „Несебър АРТ“ – 3 000 лв.
23. Дружество на несебърските художници гр. Несебър – 3 000 лв.
24. Сдружение „Контролен граждански блок“ – 3 000 лв.
25. Тракийско културно-просветно сдружение „Капитан Петко воевода“ – 2 000 лв.
26. Дружество „Тракийска Месембрия“ – 3 000 лв.
27. Футболен клуб – ветерани гр. Обзор – 2 000 лв.
28. Сдружение „Танцово студио Емоушън“ – 2 000 лв.
29. Сдружение „Клуб Би Лейди“ – 2 000 лв.