Смениха и избраха ново ръководство на синдикалната организация на КНСБ в община Несебър

         Господинка Василева подаде оставка като председател на Синдикалната организация на КНСБ в община Несебър, заедно с действащото ръководство, и бяха избрани нови органи.

         Събранието се състоя в залата на Центъра за култура и образование „Артиум” в присъствието на Мая Сариева – регионален координатор на КНСБ – Бургас. Преди оставката си Василева отчете дейността си за периода 25.06.2021 – 05.05.2022 г., а протоколист на събранието бе Живка Биволарова. В кратко слово регионалния координатор Сариева приветства членовете на синдикалната организация и благодари на досегашното ръководство за ползотворната работа и нейния председател Господинка Василева.

         В съответствие с дневния ред членовете на синдикалното събрание освободиха настоящото ръководство с 93 гл. „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се”, а по отчета гласуването бе единодушно.

         След кратък дебат бяха актуализирани синдикалните органи от 8 на 6 членове – председател и 2 секретари, и председател на ревизионната комисия и 2 секретари, като гласуването бе единодушно.

         За председател на синдикалната организация бе избрана Живка Биволарова с 92 „за” и 6 „въздържали се”.За синдикални секретари бяха избрани единодушно Кремена Стоянова и Любомир Борисов.

         За председател на ревизионната комисия единодушно бе избрана Светла Николова, а секретари избраха Галина Бабева и Борислава Динева.