Несебърският астрофизик от Харвард бе удостоен в Ректората с почетното звание „Доктор хонoрис кауза”

         В Ректората на Аулата проф.д-р Димитър Съселов *, един от най-забележителните съвременни астрономи, бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по предложението на Физическия факултет и инициатива на катедра Астрономия.

         Церемонията бе открита от декана на Физическия факултет проф. дфзн Георги Райновски, който представи проф. Съселов и дебело подчерта, че професорът от Харвард не само прославя нашата страна и Алма Матер, но е и вдъхновяващ пример за много млади хора да изберат науката като своя професия.

         Заместник-ректорът на Софийския университет доц. д-р Анета Антонова удостои проф. Димитър Съселов със званието „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет.

         В академичното си слово проф. Съселов представи накратко три открития, с които е имал късмета и честта да бъде свързан донякъде – откриването на земеподобни екзопланети; възможността да се изследват техните атмосферите и възпроизвеждането в лабораторни условия на химическите реакции, водещи до възникването на първообраза на живите клетки.

         Проф. Димитър Съселов благодари сърдечно на ръководството на Софийския университет, на деканското ръководство на Физическия факултет и колегите от академичната общност на родния му университет за голямата почит, която му е оказана.

         * Димитър Съселов е роден на 15.08.1961 в Несебър. Възпитаник е на СОУ „Любен Каравелов”. Продължава образованието си в Английската гимназия – Бургас.Завършва Физическия факултет на СУ „Св.Климент Охридски”. В края на следването си през 1986 г. защитава предсрочно кандидатската си дисертация си по астрофизика.Година по-късно става стипендиант в университета в Торонто, Канада, където защитава докторската си дисертация. От 1991 г. е професор в Харвардския университет, Пенсилвания, САЩ, където преподава астрофизика.