,Наркотикът – въпрос на свободен избор или лесен начин да загубиш свободата си”

         Учениците от 7 б клас на СУ „Любен Каравелов”- Несебър участваха в симулиран наказателен процес пред дилемата ,,Наркотикът – въпрос на свободен избор или лесен начин да загубиш свободата си”.Процесът се гледа в заседателната зала на Районен съд –Несебър.

         Пред публиката присъстваха съдии, прокурори, адвокати,експерти-вещи лица, свидетели и полицаи бяха в ролите, изиграни от учениците, по идея на Мария Берберова-Георгиева – административен ръководител – председател на Районен съд-град Несебър.

         Състоялият се симулиран наказателен процес имаше за цел да запознае младежите с българското законодателство и с работата на съда, както и с институциите, занимаващи се с превенция на престъпността, употребата на психоактивни вещества – проблем, който придобива все по-мащабни размери.

         Като честа причина за това се явява, както недостатъчната информираност по отношение на вредното им въздействие, така и липсата на контрол и внимание от страна на родители и общество. От друга страна, учениците ще възпитат у себе си чувство за справедливост, умение за различаване на добро и зло, заемане и защитаване на активни позиции, усещане за възмездност и наказуемост.

         Младите актьори разкриха и причините за използването на наркотици, чиито корени са в приятелския кръг и семейната среда. Често безразличието, липсата на внимание и интерес към живота на детето, отсъствието на родителски контрол върху неговите ежедневни постъпки и поведение, водят след себе си и грешното отношение на подрастващия към света.

         Преди тайното съвещание на съдебният състав за вземане на решение по импровизирания процес, прокурор Диамандиева от Районна прокуратура – Бургас, Териториално отделение – Несебър, проведе въпросник с учениците, разясни им правилата на процеса и отговори на въпросите им.

         След обявяването на решението по делото на финала всеки участник в постановката получи от съдия Берберова- Георгиева екземпляр от Конституцията на Република България, и свитък-папирос с правила за разглеждане на процеса и постановяване на решението.