Насрочени са петте постоянни комисии на Общинския съвет

         Председателят на Общинския съвет Румен Кулев насрочи петте постоянни комисии, които ще се проведат на 19.05.2022 – четвъртък, в Заседателната зала на Общинския съвет.

         Заседанието на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация и след приватизационен контрол и контрол по изпълнение на решенията на Общинския съвет с председател Петър Тодоров ще от се състои от 13,00 до 13,40 ч.

         Комисията по образование и култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности с председател Георги Манолов ще заседават от 13,40 до 14,40 ч.

         Заседанието на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия с председател Славчо Станелов ще се проведе от 14,40 до 15,00 ч.

         Комисията по бюджет, финанси, европейски фондове, национални и регионални програми с председател Върбан Кръстев ще заседава от 15,00 до 16,00 ч., а последната Комисия по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда с председател Костадин Нищелков ще започне от 16,00 ч.