Електронното ни издание навърши една година

         На 22 март се навършва една година от излизането на първия ни сайт  Sunny-press.com. За да се контактува с електронното слово обаче на човек са нужни не само медийна грамотност, а и утвърдени навици на отразяване, произтичащи от определена степен на интелектуално развитие, склонност към размисъл, съждения, за да се следи логиката на електронния текст.

         Този текст предполага съсредоточеност, собствени интелектуални усилия, мисловно и емоционално съпричастие , за да бъде разбрано, осмислено, прието или отхвърлено съдържание на публикуваното в сайта, бил той политик, общинар, бизнесмен, интелектуалец, пенсионер, студент или ученик.

         Иска ни се да вярваме, че така ще бъде и вбъдеще, в годините, трасиращи пътя към  печатния несебърски вестник и на новото ни електронно издание.

         Иначе, и занапред  настоящото издание ще продължи да се променя, оставайки същото,спазвайки максимата: „ Трябва ли? Трябва!”. Четете и ще знаете!