Общинският съвет започна и завърши с 34 точки в дневния ред

         Заседанието 16-те общински съветници, в присъствието на кмета на Община Несебър Николай Димитров и тримата му заместници започна с пристигането на заместник-областния управител на Бургаска област Тодор Иванов.

         Преди първото заседание, от името на представителите на сдружението „Авигея – Шаама” и Демократичния съюз на жените – Несебър отправиха благословията : „Блажен оня народ, на когото Бог е Господ, Людете, които е изброил за Свое наследство” към съветниците и кмета на Общината.За тях бе разчупиха питка, със сол и пипер и мед. На всеки от съветниците бе връчена библия и специално изработен ключ с надпис: „ Ключ към мъдро управление”.

         В хода на заседанието по т.5 по предложение на председателя на Общинския съвет- Румен Кулев – председател на общински съвет – Несебър, съветниците гласуваха единодушно решение №566.

         На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет – Несебър определи състава на комисията по чл.8 от Наредба № 2 за реда и условията за извършване на търговска дейност на открито, на територията на община Несебър, а именно:Кирил Киров, Красимир Мавров, Петър Тодоров, Пейчо Колев, Михаил Минчев.